MKB Delft Politiek Café voor Ondernemers, donderdag 9 maart 2017

MKB Delft organiseert in samenwerking met MKB Nederland en het PZO_ZZP, Platform Zelfstandige Ondernemers, op 9 maart van 20:00 tot 22:00 uur een politiek café voor ondernemers en andere geïnteresseerden.

Aan de hand van een aantal stellingen op thema’s als ondernemerschap, werkgeverschap en arbeidsmarkt, wordt een mening gevraagd aan diverse politici. De stellingen worden uitgebreid ingeleid, politici krijgen de kans hun reacties te geven en ook het publiek zal betrokken worden, alles in het kader van ondernemersbelangen en de naderende verkiezingen.  Na afloop is er gelegenheid om op een informele sfeer na te praten en te netwerken.

Iedereen is vanaf 19:30 uur welkom in de postkamer van ‘t (oude) postkantoor aan de Hippolytusbuurt 14 te Delft. Inschrijven kan hier.